arbejdsgruppen er nedsatpng

 

Velkommen til VR Netværket

VR netværket er stiftet i 2018 og har til formål at facilitere samarbejde om udvikling og test af VR løsninger på tværs af fag. Netværket sigter mod at løfte i samlet flok, så VR kan udvikles til et endnu højere niveau og hele potentialet for VR i sundhed kan udnyttes. Netværket er landsdækkende og har medlemmer på tværs af hospitaler, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

 Hjemmesiden er under opbygning.