Arbejdsgruppen

Nedenfor ses medlemmerne af arbejdsgruppen. 

NAVN:
Anders Lyck Fogh-Schultz

Anette Rye Larsen


Anna Margrethe Ring Madsen

Anne Kristine Schwartzbach

Berit Engstrøm

Cecilie Bisgaard-Nøhr


Cecilie Iversen


Christian Koerner

Daniel Christensen

Ege Jespersen

Emil Rosenlund Høeg

Fie Brusgaard Brandt

Flemming Madsen

Hans Christian Pedersen

Henriette Palner Stick

Ida Christensen


Iris Brunner


Jakob Hedegaard

Jane Tidemand

Jon Ram Bruun-Pedersen

Jonas Skovvang Borg


Kamille Samson Rapin


Kathrine Nikoline Islin

Kenneth Hansen

Kristian Birkemose


Lars Jørgensen


Louise Koch

Mikkel Gram Hansen


Morten Møller Hørlyck


Morten Rasmussen

Ole Aasmoe


Peter Rousing Oberländer


Peter Vest

Sune Faber


Susanne Asmussen

Søren Dixen

Therkel Sand Therkelsen

Tina Myung Povlsen
STILLINGSBETEGNELSE:
Seniorkonsulent

Projektleder


Projektleder

Direktør

Uddannelseskonsulent

Specialkonsulent


Bostøtte


Chefkonsulent

Direktør/CEO

Direktør/CEO

PhD studerendeProjektleder

Ergoterapeut

Afsnitsledende psykolog

Konsulent


PhD, associate professor


KonsulentAssistant professor

Socialrådgiver


Digitaliseringskonsulent


Fysioterapeut

Konsulent

Udviklingskonsulent


Videnscenterassistent


Ph.d.-studerende

Videnscenterassistent


Konsulent


Direktør

Konsulent


Fysioterapeut


Sales Manager

Informationsspecialist


Afdelingsterapeut

Recoverymentor

CEO

Udviklingskonsulent
EMAIL:
alfs@danish.care

anryl@dtu.dk


amam-aeh@aalborg.dk

Info@konfront.io

BBEK@kp.dk

eu8d@kk.dk


ccii-aeh@aalborg.dk


Christian.koerner@regionh.dk

dc@vr-rehab.dk

ege@aatevr.com

erh@create.aau.dk

fiebrusgaardbrandt@outlook.dk

flemming@aalborg.dk

Hans.Christian.Pedersen@rsyd.dk

henriette.palner.stick@regionh.dk

ikrc@odense.dk


Iris.Brunner@rm.dk


JAHE@kp.dk

JTID@kp.dk

jpe@create.aau.dk

jsb@aarhus.dk


k65b@kk.dk


Kathrine.Nikoline.Islin@rsyd.dk

KHAN@kp.dk

Kristian.birkemose.joergensen@regionh.dk

laj@sopu.dk


louise_koch@mac.com

mgh@sopu.dk


momh@kl.dk


mr@danish.care

olae@varde.dk


TW49@kk.dk


peter.vest@cadpeople.dk

sune.moelgaard.faber@regionh.dk


Susanne.Asmussen@rsyd.dk

soeren.talbo.dixen@regionh.dk

therkel@copenx.com

tpov0008@regionh.dk
ARBEJDSPLADS: 
Danish.Care og CareNet

Danmarks Tekniske Universitet, Medtech Innovation

Aalborg Kommune

KONFRONT

Københavns Professionshøjskole

Københavns Kommune, Enheden for velfærdsteknologi

Aalborg Kommune, Center for beskæftigelse

Rigshospitalet, BørneRiget

VR-Rehab

Åte VR / Gonio VR

Aalborg Universitet, Sydhavnen

Sundhedsstyrelsen pr. 1/4

Aalborg Kommune

Neurorehabiliteringen Grindsted

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Hammel Neurocenter / Aarhus Universitet

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole

Aalborg Universitet, Sydhavnen

Aarhus Kommune, Bofællesskabet Søndervangen

Københavns Kommune, Borgercenter Børn og Unge

Neurorehabiliteringen Grindsted

Københavns Professionshøjskole

Region Hovedstaden, Videncenter for velfærdsteknologi

Videncenter for Velfærdsteknologi, Øst

CBS

Videncenter for Velfærdsteknologi, Øst

Kommunernes Landsforening, Center for Velfærdsteknologi

Danish.Care og CareNet

Varde Kommune, Social- og Sundhedsafdelingen

Københavns Kommune, Center for Omsorg og Rehabilitering

Cadpeople A/S

Region Hovedstaden, Videncenter for velfærdsteknologi

Neurorehabiliteringen Grindsted

Værestedet MMA

CopenX

Region Hovedstaden, Videncenter for velfærdsteknologi